...nästa resa till Grekland

English, please...

 

 

Denna resa arrangeras av Maik Gosdzinski och Reise-Mission Leipzig. Det är en "gospel & wellness"-resa som kombinerar atmosfären på den idylliska ön Korfu i Medelhavet, med gospelmusik i form av körövningar, konserter och seminarier med tillfälle för fortbildning. Veckan tillbringas tillsammans med erfarna körledare, sånglärare och musiker. Joakim Arenius är en av instruktörerna.

 

Du som reser från annat land än Tyskland får själv ansvara för hur du tar dig till och från Korfu.

 

Tyvärr är denna resa framflyttad, och genomförs först på hösten 2018.

 

Här finns fullständig information!