Anlita
Joakim Arenius kan bl.a. anlitas för.…


…konsert tillsammans med Praise Unit


...inspirationsdagar med din kör


…gruppresa till USA, Tyskland, Spanien, Ryssland, m.m.


...komposition, arrangering och musikproduktion
Använd nedanstående formulär för att nå Joakim: 
 
…Praise Unit konsert
…inspirationsdagar för kör
…gruppresa
…komposition/arrangemang/produktion
 
 
 

Joakim kan också nås via sin hemsida, www.joakimarenius.com.